Minideixalleries Blipvert: el reciclatge confortable

Les Minideixalleries Blipvert són contenidors urbans de recollida selectiva, especialment dissenyats perquè dipositem en ells fins a set residus domèstics diferents.