¿Un exèrcit d’arbres contra el canvi climàtic?

Al meu entendre, columna de Matusalem, l’arbre viu més vell del planeta.