ARRIBA LA TARDOR I CONTINUA EL RECICLATGE DE LLAUNES I PILES A LES PLATGES DE CAMBRILS (TARRAGONA)

La llauna de beguda es pot reciclar una i altra vegada sense perdre qualitat, per això és l’envàs més reciclat del món (69%), i el veritable paradigma de l’ Economia Circular.
Crear llaunes a partir de llaunes no només és possible, sinó IMPRESCINDIBLE: amb la mateixa energia emprada per fabricar 1 llauna a partir de l’extracció del mineral, es poden fabricar 33 a partir de llaunes reciclades.
L’ alumini recuperat a les compactadores Blipvert es neteja, es fon, i retorna al mercat tancant un cercle virtuós.
Acosta’t tu també a reciclar la teva llauna …
¡A que no pots aixafar només una!

REDUEIX, REUTILITZA, i com a última opció, RECICLA

amb el patrocini de:

ESTRELLADAMM.COM/SOSTENIBILITAT