COM ES RECICLA L’ALUMINI RECUPERAT A LES NOSTRES COMPACTADORES DE LLAUNES ATLAS?