• ca
  • es
  • en

ENTREVISTA A UNA PILA ANÒNIMA

“Futur? No vull acabar tirada o incinerada de qualsevol manera”

És una barbaritat!
Té molt mala fama, vostè.
Cert, i podria dir-se que amb raó.

Expliqui’s
Jo sola podria contaminar fins a 100.000 litres d’aigua.

És una barbaritat!
Sí, però això nomès pasarà si vostè m’abandona a la meva sort. A més, com ja li he dit, no estic sola. Segons dades recents, a Espanya s’utilitzen i consumeixen anualment uns 400 milions de piles de totes classes. Més o menys, entre 8.000 i 9.000 tones.

Tantíssimes?
Facil càlculs, estic a tot arreu: ràdios portàtils, llanternes, comandaments a distància, cotxes teledirigits, nines i a molts altres aparells de baix consum que em necessiten per funcionar.

Parli’m de la seva toxicitat.
Segons la classe, una pila pot estar composta en una o altra proporció per ferro, manganès, zinc, cadmi, plom, mercuri, arsènic…
Si tots aquest materials es descontrolen…
…sí, seria molt perillós per a la salut i per al medi ambient, però, li diré que…

Digui’m, si us plau.
…que solament sóc perillosa si vostès s’obliden de mi i em llancen a les escombraries barrejada amb altres residus, i permeten que em degradi i entri en contacte amb la terra, l’aire i l’aigua.

M’està alarmant.
Amb raó, perquè abandonada, la meva carcassa s’anirà deteriorant lentament fins que, a poc a poc, els metalls tòxics de la meva composició es vagin alliberant, entrin en el cicle de l’aigua i contaminin rius, aqüifers, mars, cultius…

Vostè es una bomba de rellotgeria: hi ha alguna solució?
Per descomptat que hia ha solucions. Tingui en compte que actualment entre el 55% i el 75% del materials de les piles són reutilitzables.

I jo, puc fer res?
Vostè pot fer-ho tot! Anualment, a Espanya es recullen i reciclen una mica més de 3.000 tones de piles, aproximadament un 40% de les piles consumides. Molts ciutadans están implicats i reciclen les seves piles, però… ho fan especialment quan, propers al seu domicili, existeixen punts de recollida adequats.

Un últim desig?
Doni’m una oportunitat! Quan m’esgoti, porti’m a una minideixalleria urbana o a un contenidor específic. Allí en recolliran i em transportaran a un lloc adequat, on em reciclaran i re-aprofitaran: així minimitzarem l’impacte, estalviarem energia, recuperarem matèries primeres valuoses…

 

més informació:

blipvert.es

ecopilas.es

recypilas.com

dondelotiro.com