NOVES NORMES EUROPEES PER REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR ELS ENVASOS

Fes clic aquí per llegir la notícia original en el portal web del Parlament Europeu

Els eurodiputats aproven la nova llei per resoldre l’increment de les deixalles d’envasos © Adobe Stock/ photka

 

El Parlament va aprovar dimecres noves mesures per fer els envasos més sostenibles i reduir els residus d’envasos a la UE.

El Reglament, que busca fer front al constant augment dels residus, harmonitzar les normes del mercat interior i impulsar l’economia circular, es va aprovar amb 476 vots a favor, 129 en contra i 24 abstencions.

  • Mesures per a tot el cicle de vida dels envasos.
  • Menys envasos i residus i restriccions a certs formats d’envasos.
  • Prohibició d’alguns tipus d’envasos de plàstic d’un sol ús a partir de l’1 de gener del 2030.
  • Cada ciutadà europeu genera 190 kg de residus d´envasos al´any.

Reduir els envasos i restringir determinats tipus

Les normes, que s’han acordat provisionalment amb el Consell, inclouen objectius de reducció d’envasos (5% per al 2030, 10% d’aquí al 2035 i 15% per al 2040) i exigeixen als països de la UE que redueixin, en particular, la quantitat de residus dʻenvasos de plàstic. Per tal de disminuir els envasos innecessaris, s‟estableix una ràtio màxima d‟espai buit del 50 % per als envasos col·lectius, de transport i de comerç electrònic. Els fabricants i importadors també hauran de vetllar per reduir al mínim el pes i el volum dels envasos.

Alguns tipus d’envasos de plàstic d’un sol ús quedaran prohibits a partir de l’1 de gener de 2030. Entre aquests figuren els envasos de fruites i verdures fresques sense processar, els d’aliments i begudes que se serveixen i consumeixen en cafeteries i restaurants, els de porcions individuals (per, per exemple, condiments, salses, crema, sucre), els envasos petits de productes d’higiene personal i les bosses de plàstic molt lleugeres (de menys de quinze micres).

Amb vista a prevenir efectes nocius per a la salut, el text inclou la prohibició de l’ús de les anomenades «substàncies químiques eternes» (substàncies perfluorollogats i polifluorollogats o PFAS) per sobre de certs llindars en els envasos en contacte amb aliments.

Fomentar la reutilització i l’opció de recàrrega per als consumidors

La llei fixa objectius específics de reutilització per al 2030 per als envasos de begudes alcohòliques i no alcohòliques (excepte, per exemple, llet, vi, vi aromatitzat, licors), els envasos per a transport i venda, així com els envasos col·lectius (que inclouen diversos productes). Els Estats membres poden concedir una excepció de cinc anys a aquests requisits en determinades condicions.

Els distribuïdors finals de begudes i menjar per emportar hauran d’oferir als consumidors l’opció d’aportar el seu propi recipient. També se’ls exigirà que s’esforcin per oferir el 10% dels productes en un format d’envàs reutilitzable d’aquí al 2030.

Envasos reciclables, millor recollida i reciclatge de residus

Segons les noves normes, tots els envasos (excepte els de fusta lleugera, suro, tèxtil, cautxú, ceràmica, porcellana i cera) hauran de ser reciclables complint uns criteris estrictes.

Les mides també inclouen objectius mínims de contingut reciclat per als envasos de plàstic i objectius mínims de reciclatge per pes dels residus d’envasos.

D’aquí al 2029, el 90% dels envasos de begudes de plàstic i metall d’un sol ús (fins a tres litres) s’hauran de recollir per separat (mitjançant sistemes de dipòsit i devolució o altres solucions que garanteixin el compliment de l’objectiu de recollida) .

Declaració de la ponent

La ponent Frédérique Ries (Renew, Bèlgica) va declarar: «Per primera vegada en una llei mediambiental, la UE fixa objectius per disminuir l’envasat, sense atendre el material utilitzat. Les noves regles impulsaran la innovació i inclouen exempcions per a les empreses més petites. La prohibició dels químics “eterns” als envasos alimentaris és una gran victòria per a la salut dels consumidors europeus. Ara apel·lem tots els sectors industrials, els Estats membres i els consumidors per contribuir a la lluita contra l’excés d’envasos».

Propers passos

El Consell també ha daprovar formalment lacord abans que pugui entrar en vigor.

Antecedents

El 2018, els envasos van generar una facturació de 355.000 milions d’euros a la UE. Es tracta d’una font de residus cada vegada més gran: el total de la UE ha passat de 66 milions de tones el 2009 a 84 milions el 2021. Cada europeu va generar 188,7 kg de residus d’envasos el 2021, una xifra que s’espera que augmenti a 209 kg el 2030 si no es prenen mesures addicionals.

En adoptar aquesta legislació, el Parlament respon a les expectatives de la ciutadania de construir una economia circular, evitar els residus, eliminar progressivament els envasos no sostenibles i aturar l’ús d’envasos de plàstic d’un sol ús, tal com s’expressa a les propostes 5(1), 5(3), 5(4), 5(5), 11(1), 11(4) i 20(3) de les conclusions de la Conferència sobre el Futur d’Europa.