Bombillas de Bajo Consumo y LED, nuevos depósitos que se incorporan a las minis del Vallès

Per tal de solucionar el reciclatge de les bombetes LED, l’empresa gestora del servei de Minideixalleries,Blipvert, ha realitzat el canvi de la fracció existent de bombetes de baix consum, per la de bombetes de baix consum i LED.

Les bombetes de baix consum i LED es recullen i reciclen per dues raons. D’una banda recuperem les petites quantitats de mercuri presents a les bombetes de baix consum evitant el seu abocament al medi ambient. D’altra banda, el correcte tractament d’ambdós tipus de bombetes ens permet reciclar els diferents materials que contenen: vidre, metall i plàstics.

A més, com la recollida de telèfons mòbils ha disminuit molt en aquests últims anys, i aquests es poden també dipositar a la fracció de RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics), s’ha optat per fer el canvi per una de bombetes. Amb la qual cosa la configuració de les Minideixalleries queden de la següent forma:

–         Piles (convencionals, alcalines, botó) i Bateries de Mòbil (2 dipòsits)

–         Bombetes de Baix Consum i LED (2 dipòsits)

–         CD – DVD

–         Cartutxos de tinta d’impressora

–         RAEE (petits residus d’aparells elèctrics i electrònics)

Cada residu té un dipòsit diferenciat, i en aquest podràs llegir quin és el tractament que es realitza.

Font: sostenible.cat

http://sostenible.cat/noticia/les-minideixalleries-del-valles-incorporen-nous-contenidors

 

Tiene en casa residuos de pilas, bombillas, CDs ? No las guarde en un cajón, utilice las Minideixalleries.

Para solucionar el reciclaje de las bombillas LED, la empresa gestora del servicio de Minideixalleries, Blipvert, ha realizado el cambio de la fracción existente de bombillas de bajo consumo por la de bombillas de bajo consumo y LED.

Las bombillas de bajo consumo y LED se recogen y reciclan por dos razones. Por un lado recuperamos las pequeñas cantidades de mercurio presentes en las bombillas de bajo consumo evitando su vertido al medio ambiente. 

Por otro lado, el correcto tratamiento de ambos tipos de bombillas nos permite reciclar los diferentes materiales que contienen: vidrio, metal y plásticos.

Además, como la recogida de teléfonos móviles ha disminuido mucho en estos últimos años, y estos se pueden depositar también en la fracción de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), se ha optado por raelizar el cambio por una de bombillas

Con lo que la configuración de las Minideixalleries quedan de la siguiente forma:–          Pilas (convencionales, alcalinas, botón) y Baterías de Móvil (2 depósitos)

–          Bombillas de Bajo Consumo y LED (2 depósitos)

–          CD / DVD

–          Cartuchos de tinta de impresora

–          RAEE (pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

 

Cada residuo tiene un depósito diferenciado, y en este podrás leer cuál es el tratamiento que se realiza.

Recuerde donde están situadas las Minideixalleries ?

       – Parque de Can Serra

       – Ctra. Barcelona – Plaza Cooperativa

       – Dr. Moragas – Av. Generalitat

       – Plaza de la Vila – Vg. Asunción

       – Ctra. Barcelona – Mercado 11 Septiembre

       – Ctra. Barcelona – Monturiol

       – Dr. Moragas – Pintor Fortuny

       – Dr. Moragas – Marqueses Barberà

       – Ctra. Barcelona – Nápoles

http://www.bdv.cat/es/noticies/bombillas-de-bajo-consumo-y-led-nuevos-depositos-de-las-minidesecherias