EL PAPIOL (Barcelona) INSTAL·LA UNA MINIDEIXALLERIA AL CARRER PER MILLORAR LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

 

Hi ha tota una sèrie de residus que no podem llençar als contenidors de recollida selectiva. Fins ara, al Papiol, s’havien de portar directament a la Deixalleria del carrer de les Forques, o esperar la Deixalleria mòbil. Per posar-ho més fàcil, l’Ajuntament del Papiol acaba de col·locar a la via pública un contenidor per a cartutxos d’impressora, piles, bateries, bombetes, discos digitals o petits aparells electrònics.

Es tracta d’una minideixalleria urbana que s’ha instal·lat a la nova vorera de la cruïlla de l’avinguda de la Generalitat amb el carrer de Francesc Macià. S’hi poden llençar uns tipus de residus que no ocupen gaire i que es poden recuperar o que demanen un tractament especial perquè són força contaminants.

La instal·lació compta amb set dipòsits independents i set boques retolades per introduir-hi les diferents deixalles. No és gaire voluminosa i per tant, queda integrada a l’espai urbà; sobretot perquè, a més, també pot fer les funcions de suport de comunicació exterior, per a publicitats del consistori, per exemple.

Aquest servei se suma als serveis ja existents per fomentar la recollida selectiva dels residus urbans, com la Deixalleria Municipal, la Deixalleria Mòbil, la recollida a domicili dels voluminosos, la recollida a domicili de l’esporga, la recollida a domicili dels residus comercials o els diferents contenidors al carrer per als residus domèstics: paper, vidre, orgànics, inorgànics (inclou envasos), oli o tèxtil.

Font: Ajuntament del Papiol

http://www.elpapiol.cat/papiol/noticies/detall.php?apartat=67&noticia=1046