Innowacyjny zestaw pojemników na odpady niebezpieczne został zainstalowany w Kleszczowie

Miejski Punkt Elektroodpadów w Kleszczowie

MPE – innowacyjny zestaw pojemników na odpady niebezpieczne został zainstalowany w Kleszczowie.

Miejski Punkt Elektroodpadów jest jednocześnie podwójnym bilbordem, reklama znajduje się z obu stron urządzenia. Aktualna grafika zachęca mieszkańców Kleszczowa do segregacji odpadów niebezpiecznych, takich, jak: baterie, żarówki, telefony. MPE stanowi ważny instrument w edukacji ekologicznej prowadzonej przez Urząd Gminy.

MPE_Kleszczow_2

MPE_Kleszczow_3

http://kazarpolska.pl/miejski-punkt-elektroodpadow-w-kleszczowie/