Miejski Punkt Elektroodpadów w Ozimku przy ul. księdza Kałuż

https://www.ozimek.pl/static/img/k01/Jak_segregowa%C4%87_odpady_2018.pdf