ROKIETNICA (GPE) GMINNY PUNKT ELEKTROODPADÓW (POLSKA)

Zastanawiasz się, co zrobić ze starymi bateriami, przepalonymi żarówkami, drobną elektroniką lub przeterminowanymi lekami?

Urząd Gminy Rokietnica uruchomił punkt, gdzie można je wrzucić.

W Rokietnicy, w pobliżu Rokietnickiego Ośrodka Sportu i Gminnej Biblioteki przy ul. Szamotulskiej 29, zainstalowany został Gminny Punkt Elektroodpadów (GPE). Najważniejszą funkcją GPE jest zbiórka elektroodpadów, i to od razu z podziałem na siedem rodzajów. Na urządzenie składa się bowiem siedem tub o pojemności 33 litry każda, do których wrzuca się poszczególne rodzaje elektroodpadów.

Można w nim umieszczać drobną elektronikę, baterie, żarówki, płyty CD/DVD, tonery oraz stare telefony komórkowe, ładowarki i przeterminowane leki. Każda tuba posiada otwór wrzutowy
w odpowiednim kształcie i z odpowiednim symbolem. Urządzenia zbudowane są w taki sposób, aby odpady nie zagrażały środowisku. Dodatkowo pojemnik do wrzucania zużytych żarówek wypełniony jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

Gminny Punkt Elektroodpadów to widoczne i skuteczne narzędzie do informowania, propagowania i uświadamiania, że elektroodpady są niebezpieczne i nie można ich wyrzucać razem z pozostałymi odpadami. Elektrośmieci zagrażają środowisku, ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. Nowo zamontowane urządzenie pozwoli na właściwą utylizację drobnych elektroodpadów.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Rokietnica do korzystania z Gminnego Punku Elektroodpadów.

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rokietnica

Gminny Punkt Elektroodpadów (GPE)