TROBAREU LES ESTACIONS DE RECOLLIDA DE BLIPVERT ALS LLOCS MÉS CÈNTRICS DE LANSINGERLAND

Aquestes estacions de recollida faciliten encara més als residents la separació dels residus. Bona part dels residus que es poden dipositar a les estacions de recollida encara acabaven en els contenidors de rebuig. Perquè són massa petits, i sovint massa petits per portar-los a la deixalleria de residus, de manera que sovint anadeen a parar a la bossa de rebuig.

L’estació de recollida Blipvert té 7 compartiments separats per a la recollida de: cartutxos de tinta, bateries, bombetes petites, discos CD/DVD, telèfons mòbils, adaptadors/cables i tots els altres petits electrodomèstics. Penseu en: comandaments a distància, raspalls de dents elèctrics, càmeres, etc.

Feu clic aquí per llegar la notícia original a Lansingerland.nl

Blipvert Recologics, 2023