W Legnicy montowane są specjalne kontenery do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Kontenery na elektroodpady

Kontenery na elektroodpady

W Legnicy montowane są specjalne kontenery do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kontenery na elektroodpady).

Będą one funkcjonować w czterech rejonach miasta – w miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców (na ul. Polarnej – parking, na placu Wolności, i na ul. Marynarskiej oraz Gombrowicza).

Kontenery na elektroodpady – poprawa efektywności zbiórki i edukacja

Specjalne kontenery – tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów – zakupił Urząd Miasta Legnicy (UM). A wszystko po to by segregację elektroodpadów uczynić przystępniejszą i przyjaźniejszą dla mieszkańców.

Jak zaznacza legnicki magistrat, punkty zbiórki elektrośmieci spełniają przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i służą do zbiórki takich odpadów jak: płyty CD, baterie, tonery, żarówki, telefony, ładowarki czy drobna elektronika (kalkulatory, piloty, myszki komputerowe). Odpady gromadzone są w siedmiu osobnych plastikowych pojemnikach, z których każdy ma pojemność 33 litrów.

Według urzędu Miejskie Punkty Elektroodpadów mają również spełniać zadania edukacyjne. „To także widoczne i skuteczne narzędzie do informowania, propagowania i uświadamiania, że elektroodpady są szczególnie niebezpieczne. W przestrzeni publicznej funkcjonują nie tylko jako pojemniki na małe elektroodpady, ale także jako nośnik informacji, dający możliwość wykorzystania jej komercyjnie lub edukacyjnie” – podkreśla UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

Kontenery na elektroodpady