Z przyjemnością informujemy, że Miejski Elektryczny Punkt Odpadowy działa w Grodzisku

Miejski Punkt Elektroodpadów

Z przyjemnością informujemy, że od 24 kwietnia 2017 r. w Wielichowie przy ul. Grodziskiej funkcjonuje Miejski Punkt Elektroodpadów, do którego wszyscy mieszkańcy gminy Wielichowo mogą bezpłatnie, a przede wszystkim zgodnie z prawem oddać drobne elektroodpady.

Można oddać odpady takie jak:

  • zużyte płyty CD,
  • zużyte baterie,
  • zużyte żarówki,
  • zużyte tonery,
  • zużyte telefony komórkowe i ładowarki.

Miejski Punkt Elektroodpadów składa się z 7 tub. Każda z tub posiada swój otwór wrzutowy oraz oznaczenie na jakie elektroodpady jest przeznaczona.

Miejski Punkt Elektroodpadów zbudowany jest w taki sposób, aby wrzucane odpady nie zagrażały środowisku. Konstrukcja zapobiega przedostaniu się wody do wnętrza, otwory wrzutowe są odpowiedniego kształtu co uniemożliwia wrzucenia do tuby odpadów innych niż te, na które została przeznaczona.

Tuba przeznaczona do wrzucania zużytych żarówek wypełniona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

Urządzenie zostało sfinansowane ze środków Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt w Czempiniu.

Zachęcamy do skorzystania z Miejskiego Punktu Elektroodpadów.

Przypominamy, że odpady można również przekazać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który usytuowany jest w miejscowości Wielichowo-Wieś przy ul. Działkowej (na terenie dawnej hydroforni).

PSZOK jest czynny w następujące dni tygodnia:

  • w środy od 13:00 – 18:00
  • w soboty od 9:00 – 15:00

PSZOK jest obsługiwany przez Pana Ryszarda Piosika.

Odpady na PSZOK są przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców zgodnie z obowiązującym regulaminem.