On es “llencen” els CD’s i els DVD’s?

 

Els CD’s (Compact Disc) i els DVD’s (Digital Versatile Disc) són discs òptics per a emmagatzemar les dades (àudio, vídeos, textos, etc.) que van començar a comercialitzar a finals del segle XX (1982).

Els CD’S i els DVD’s estan fabricats amb policarbonat (termoplàstic transparent), una fina capa d’alumini (a vegades és una capa d’or), una capa protectora de laca i tints colorants, tots ells materials no biodegradables.

Encara que no siguin biodegradables, els materials que componen els CD’s i els DVD’s sí que són reciclables en gran part, però si estan mal gestionats o són abandonats de qualsevol manera a la naturalesa resulten altament tòxics.

Per això, quan deixen de ser útils, és molt important dipositar-los al lloc adequat, on vagin a ser correctament gestionats.

 

Error!: Mai s’han de llençar els CD’s o els DVD’s al contenidor groc.

 

El lloc adequat per a dipositar els CD’s i els DVD’s

 

Com els CD’s i els DVD’s “semblen” d’alumini són moltes les persones que pensen que per al seu correcte reciclatge, deuen llençar els seus vells CD’s al contenidor groc.

Però no és així, en el contenidor groc només hem de llençar envasos de plàstic, els brics i les llaunes, i és molt convenient que tinguem en compte on realment hem de portar els CD’s i els DVD’s i perquè és tan important fer-ho de manera adequada.

El policarbonat, principal material dels CD’s i els DVD’s, és un plàstic molt valuós i molt útil per a la fabricació de molts productes, des d’ordenadors, telèfons mòbils, ulleres, miralls, incubadores, accessoris automobilístics, mobiliari urbà, domèstic i d’oficina, i un sense fi d’altres objectes.

Per la seva utilitat, pel cost energètic i ambiental de la seva fabricació i per la seva toxicitat si s’abandona al medi ambient, resulta d’enorme importància que dipositem al lloc adequat els DVD’s i els CD’s que encara tenim al nostre domicili o al nostre lloc de treball.

Com no podem llençar-los a un contenidor qualsevol, és necessari portar-los a un punt net.

No obstant això, com els punts nets no sempre estan a prop del nostre domicili o no estan a un lloc de pas freqüent, ens veiem en la necessitat d’emmagatzemar els residus a casa (CD’s, DVD’s, piles, bombetes, etc.) i, cada cert temps, per exemple cada 15 dies o una vegada al mes, fer un viatge fins al punt net o deixalleria menys allunyat de casa.

 

Disposa el teu municipi de Minideixalleries Blipvert?

 

 

Abans d’emmagatzemar els residus a casa teva o fer aquest viatge fins al punt net més proper, fixa’t en si al teu municipi hi ha instal·lades Minideixalleries Blipvert.

Si és així, segur que a prop de casa teva, en algun lloc de pas de vianants freqüent i de fàcil accés, trobaràs una minideixalleria on dipositar de manera fàcil i còmoda des d’un CD / DVD fins a una pila, passant per una bateria, una bombeta o un cartutx d’impressora.

Les Minideixalleries Blipvert (disponibles 24 hores / 7 dies a la setmana) compten amb set dipòsits independents als quals s’emmagatzemen per separat els residus fins que són recollits i transports per al seu correcte reciclatge.

 

 

 

 

 

Si t’ha interessat aquest article:

 

MINIDEIXALLERIES BLIPVERT: QUÈ DIUEN DE NOSALTRES A…?