L’aleteig d’una papallona a Brasil fa aparèixer un tornado a Texas

 

 

L’aleteig d’una papallona a Brasil fa aparèixer un tornado a Texas?

 

Amb aquesta pregunta, plantejada per Edward Norton Lorenz l’any 1972 a la reunió anual de l’American Association for the Advancement of Science, el món va començar a familiaritzar-se amb aquest concepte:

Un esdeveniment mínim, sense importància, com és l’aleteig d’una papallona, pot alterar a mitjà o llarg termini una seqüència de fets d’enorme rellevància o, dit d’altra manera, un petit moviment inicial pot entrar en un procés d’amplificació i créixer fins a transformar la brisa en un vendaval.

 

La brisa: els estudiants espanyols desitgen aprendre a “volar”

 

En una recent enquesta realitzada per Cambridge assessment, s’assenyala que el 46% dels estudiants espanyols considera que la crisi climàtica és el principal problema al qual s’enfronta el món en l’actualitat.

El fet més increïble (qui ho anava a dir) és que, segons aquesta enquesta, els alumnes espanyols semblen ser els més conscients (o els més preocupats) a escala mundial.

I el que és immensament positiu és que el 98% dels enquestats vulguin aprendre, vulguin saber, vulguin informació veraç, i la vulguin rebre en l’àmbit acadèmic.

 

Però a les aules de col·legis i instituts, què s’ensenya sobre el medi ambient o el canvi climàtic?

 

4 de cada 10 d’aquests nois i noies que volen saber més i viure de manera sostenible afirmen que aquesta temàtica (Canvi climàtic, preservació del medi ambient, reciclatge, etc.) no es toca a les aules, és a dir, que ni es parla, ni s’imparteix, ni es treballa… com si no existís.

Per què?

Especialment perquè encara no existeix una assignatura específica, com, per exemple, sí que existeixen les Matemàtiques, l’Educació física, les Ciències socials o Història de la literatura.

Per això, al no està previst en el seu currículum acadèmic, que a l’escola els nois i noies aprenen més, menys o res depèn de la major o menor iniciativa personal dels mestres i els professors, i de que aquests estiguin més o menys conscienciats i formats.

 

Tenim ales (com les de la papallona): fem-les servir

 

Si pretenem alleugerir o revertir la situació mediambiental, també a les aules (especialment a les aules) hem d’aprendre a desplegar les ales, batre-les amb força i esperar que les petites accions d’avui creixin, s’amplifiquin i es converteixin en el vendaval social que ha de prioritzar la preservació i la convivència.

 

Si t’ha interessat aquest article:

 

Día Mundial del Medio Ambiente