LES MINIDEIXALLERIES DE MARTORELL ACONSEGUEIXEN LA FITA DE LES 20 TONES DE PETITS RESIDUS RECICLATS

Les 14 minideixalleries urbanes que hi ha a Martorell distribuïdes estratègicament per la ciutat ja han reciclat, a hores d’ara, 20.000 quilos de petits residus. Aquesta és una quantitat molt destacable si es té en compte que els residus que s’hi dipositen són de poc pes i, per tant, vol dir que es reciclen moltíssimes unitats.

Les bústies de les minideixalleries es trien amb la voluntat de facilitar al màxim el reciclatge de residus domèstics a la ciutadania, i poden variar en funció de la demanda popular. Actualment, el residus que es recullen a les minideixalleries de Martorell són: discos CD/DVD, cartutxos d’impressora, Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) de petit format, tot tipus de piles, bateries i acumuladors, bombetes de baix consum i bombetes de led.

Les minideixalleries urbanes transformen els petits residus en nous recursos per a la ciutat, i consoliden l’aposta de Martorell pel reciclatge. Val a dir que aquests 20.000 quilos de petits residus ja reciclats són una dada molt positiva, que mai hagués estat possible sense la col·laboració de martorellenques i martorellencs, i el gran i bon ús que fan de les minideixalleries urbanes

Les minis s’han convertit en un referent del reciclatge al carrer i són obertes les 24 hores i els 365 dies de l’any.

Enllaços d’ interés al web de l’ Ajuntament de Martorell:

Martorell, segona ciutat catalana de més de 25 mil habitants que millor fa la recollida selectiva

Xarxa de contenidors de recollida selectiva de residus (superfície i soterrats) a la ciutat de Martorell.

Clica aquí per saber TOT de la recollida selectiva a Martorell