LES MINIDEIXALLERIES DE SANT CUGAT VAN RECOLLIR 3,3 TONES DE MATERIAL L’ANY 2007

Font: Diari de Sant Cugat

https://vdocuments.mx/diari-de-sant-cugat-713.html