LES PLATGES DEL VENDRELL DISPOSEN D’UNA XARXA ESTRATÈGICA DE RECICLATGE D’ALUMINI AMB COMPACTADORES BLIPVERT

Minideixalleries al Vendrell

Just davant aquesta compactadora de llaunes DAMM LEMON, trobem la magnífica Reserva Marina de la Masia Blanca. Formada per una circumferència de 0,2 milles de diàmetre, que es denomina Reserva Marina Integral, i envoltada per una àrea de 0,6 milles anomenada zona d’amortiment, la seva profunditat oscil·la entre els quatre i els setze metres.
L’àrea s’estén en front d’una platjade sorra, ón el Sistema de Gestió Integrat Ambiental i de Qualitat a les Platges del Vendrell funciona a ple rendiment, i on, cada estiu, les compactadores de llaunes DAMM LEMON del Passeig Marítim s’integren a la perfecció en el paisatge, promouen la recollida selectiva i reciclen desenes de milers de llaunes.

Milions de llaunes reciclades! Milions de gràcies!

REDUEIX, REUTILITZA, i com a última opcional, RECICLA.

ESTRELLADAMM.COM/SOSTENIBILITAT