MIEJSKIE PUNKTY ELEKTROODPADOW STANELY W ELBLAGU

Miejskie Punkty Elektroodpadów stanęły w Elblągu