MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA) PLANTA 23 PUNTS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PILES, DISCS I BOMBETES

La ciutat ha estat pionera en la implantació d’aquest sistema de valorització de fraccions.

Veure article aparegut al diari Contrapunt.

https://www.sommollet.cat/noticia/1001/les-minideixalleries-recullen-mes-de-quatre-tones-de-rebuig

http://sostenible.cat/noticia/mollet-del-valles-impulsa-el-servei-de-minideixalleries-urbanes-0

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/5837/inauguracio/nou/servei/minideixalleries/urbanes/mollet/valles

http://www.ccma.cat/324/mollet-del-valles-es-un-dels-primers-municipis-catalans-en-tenir-dun-servei-de-minideixalleries-per-reciclar-productes-dus-domestic/noticia/188247/

https://www.clicama.cat/articulo/societat/minideixalleries-inclouen-diposit-per-recollir-residus-d%C2%92aparells-electrics-i-electronics/20091230000000001961.html

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/5867/servei/minideixalleries/urbanes/mollet/valles

https://www.molletvalles.cat/continguts-es-es/serveis-a-mollet-es-es/medi-ambient-es-es/gesti-dels-residus-es-es/deixalleria-es-es/minideixalleries-es-es/