NOVA MINIDEIXALLERIA EN SERVEI A LA RIERA DE GAIÀ (TARRAGONÈS)

L’Ajuntament de La Riera de Gaià ha instal.lat una minideixalleria (el contenidor per als petits residus) a la part baixa del passeig del President Francesc Macià. Des d’aquest punt de recollida selectiva, a La Riera podem gestionar els ‘residus especials’ que tots tenim pels calaixos de casa, com ara: discos CD i DVD, cartutxos de tinta d’impressora, residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) de petit format, piles, bateries i acumuladors, i bombetes de baix consum i led.

Son residus petits, però que en poques quantitats poden ser altament contaminants i tòxics, i per aquest motiu requereixen un tractament especial, per tal d’evitar efectes perjudicials en el medi ambient i en la salut de les persones.

A més, la minideixalleria disposa de dos aparadors per comunicació ecològica, on l’Ajuntament pot informar els ciutadans d’una manera sostenible i molt econòmica.

Tota la informació al voltant del servei de minidexalleries blipvert fent clic aquí

Per llegir la notícia original, visiteu l’ Instagram de l’Ajuntament de La Riera de Gaià.

Redueix, reutiliza, i com a última opció, recicla.
Blipvert Recologics, 2024