5 Noves minideixalleries a Vic (Barcelona) acosten la recollida selectiva a la ciutadania

Les minideixalleries són panells que permeten dipositar petits residus especials d’origen domèstic com piles, bateries, bombetes, cartutxos d’impressora, CDs, DVDs i petits aparells electrònics (mòbils, calculadores,…)

Font: Ajuntament de Vic

http://www.vic.cat/viure-a-vic/medi-ambient/noticies/noves-minideixalleries-a-vic

http://www.vic.cat/bustia-ciutadana/3905

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/41175/vic/posa/cinc/mini/deixalleries/diversos/carrers/ciutat

https://www.lavanguardia.com/local/osona/20140410/54405671224/vic-instal-la-mini-deixalleries-als-carrers-per-dipositar-hi-petits-residus-d-us-domestic.html

Mini deixalleries als carrers de Vic

Minideixalleries