OPOLE (Polònia) APOSTA PER LES MINIDEIXALLERIES BLIPVERT RECOLOGICS

La ciutat de OPOLE millora la recollida selectiva instal·lant Minideixalleries Blipvert.

Continua així l’expansió de Minideixalleries per Europa