Gminy Szamotuły: To warto wiedzieć! Prawie wszystko o odpadach

To warto wiedzieć! Prawie wszystko o odpadach
25.05.2017

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły, uruchomiony został Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tj. kontenery, które ustawiane są w wyznaczonych miejscach i dniach na terenie Miasta i Gminy Szamotuły. Poniżej podajemy harmonogram odbioru odpadów.

W trakcie mobilnej zbiórki zbierane są selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane przez właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły, zgodnie z regulaminem Korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.odpady.szamotuly.pl oraz w siedzibie: Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, Biura Obsługi Klienta Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: odpady ulegające biodegradacji: części roślin (łodygi, kwiaty), odpady pochodzące  z ogrodów (liście, trawa, gałęzie) odpady te muszą znajdować się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, grubsze gałęzie o długości do 5 cm, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe typu Tetra Pak (np.pudełka po mleku), odpady opakowaniowe ze szkła, papier i tekturę, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (maksymalny wymiar nie może przekroczyć pojemnika o pojemności 240l), odpady wielkogabarytowe  (maksymalny wymiar nie może przekroczyć pojemnika o pojemności 240l), ubrania, obuwie, tekstylia, odpady problemowe w tym niebezpieczne: opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po detergentach, opakowania po rozpuszczalnikach,  opakowania po farbach, tłuszczach, klejach, lepikach i  żywicach, przeterminowane leki i środki farmakologiczne oraz zużyte baterie i akumulatory, tusze, tonery do drukarek.

 

Nowy pojazd i kontener do zbiórki odpadów

 

  • Harmonogram mobilnego PSZOK – kliknij

 

Na Szamotulskim Rynku zlokalizowany jest Miejski Punkt Elektroodpadów. Forma i kształt urządzenia doskonale wpisuje się w klimat miasta. Usytuowanie w pobliżu stacji rowerowej nadaje odpowiedni sens przedsięwzięcia – troski o środowisko naturalne.
Miejski Punkt Elektroodpadów zawiera 7 tub, które są pojemnikami dostosowanymi do zbiórki odpadów niebezpiecznych. Od strony chodnika do MPE można wrzucać baterie, telefony, płyty CD, żarówki oraz tonery.

http://www.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/to-warto-wiedziec-prawie-wszystko-o-odpadach.html