POLICE (Poland) Miejskie Punkty Elektroodpadów mają ułatwić pozbywanie się niebezpiecznych odpadów

Miejskie Punkty Elektroodpadów mają ułatwić pozbywanie się niebezpiecznych odpadów

  • Gracjan Broda

Na terenie Polic ustawione zostały cztery nowoczesne Miejskie Punkty Elektroodpadów, do których mieszkańcy mogą wyrzucać m.in. zużyte baterie, żarówki, płyty CD i DVD, telefony komórkowe, ładowarki czy piloty do telewizorów.

– Z naszych obserwacji wynika, że mimo coraz większej świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów w dalszym ciągu duża ich część trafia z odpadami zmieszanymi na składowisko – mówi Maciej Greinert, zastępca burmistrza Polic.

Związki chemiczne znajdujące się w tych odpadach, a w szczególności kadm, wchodzą w reakcję z innymi związkami, znajdującymi się na terenie składowiska i mogą przenikać do gleby oraz wód gruntowych, a co za tym idzie stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Miejskie Punkty Elektroodpadów mają ułatwić mieszkańcom gminy Police pozbywanie się niebezpiecznych dla środowiska odpadów.

https://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci/5114-miejskie-punkty-elektroodpadow-maja-ulatwic-pozbywanie-sie-niebezpiecznych-odpadow.html