Stacja odbioru elektroodpadów ułatwia mieszkańcom segregację

7 tub, 33 litry pojemności każda, lokalizacja w centrum miasta, wielofunkcyjność – to tylko niektóre zalety miejskiej stacji odbioru elektroodpadów. Od lipca w punkcie przy ul. Kwiatowej mieszkańcy mogą wyrzucać baterie, żarówki, telefony i inne niepotrzebne przedmioty tego typu. To kolejny już etap programu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa”.

Od lipca mieszkańcy Bełchatowa mogą korzystać ze specjalnego pojemnika na odpady tzw. niebezpieczne. Miejski Punkt Elektroodpadów, w skrócie MPE, stanął w samym centrum miasta, przy ul. Kwiatowej.

Dzięki zastosowaniu siedmiu tub zużyte drobne sprzęty i przedmioty elektroniczne są od razu segregowane. Informacje o tym, co możemy do takiego pojemnika wrzucić, znajdziemy bezpośrednio na urządzeniu. Są więc pojemniki na płyty CD, DVD, spalone żarówki, wyeksploatowane baterie, tonery, zepsute telefony, ładowarki, a poza tym wszelką drobną elektroniką, w tym niesprawne piloty, kalkulatory, zegarki elektroniczne itp.

Miejski Punkt Elektroodpadów jest ogólnodostępny i czynny całą dobę. Dogodna lokalizacja w widocznym punkcie, informacje zamieszczone bezpośrednio na tubach – wszystko to ma w założeniu przyczynić się do budowania wśród mieszkańców postaw proekologicznych i zwrócenia uwagi na to, jak niebezpieczne dla środowiska, a tym samym dla nas samych, są elektrośmieci i ich niewłaściwe składowanie.

Jest to pierwsze w mieście urządzenie tego typu, a w połączeniu z tabliczkami przy pergolach śmietnikowych oraz zgniatarkami do butelek, które mają się również pojawić, wpłynąć ma na wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. M.in. te przedsięwzięcia składają się na większy miejski program pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa”.

Na zakup pojemnika na elektroodpadów miasto pozyskało ponad 17 tys. złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt tego nowoczesnego urządzenia to blisko 20 tys. zł.

Original Link:

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/stacja-odbioru-elektroodpadow-ulatwia-mieszkancom-segregacje,128815.html