VILOVÍ D’ONYAR INTAL.LAUNA NOVA MINIDEIXALLERIA URBANA PER ALS PETITS RESIDUS CONTAMINANTS

Minideixalleria de Viloví d’Onyar ubicada junt a l’Ajuntament, al carrer Madrenys.

Font: Facebook

https://www.facebook.com/search/top/?q=VILOBI%20D%27ONYAR%20MINIDEIXALLERIA