23 anys i quasi 400.000 contenidors grocs després…

contenidors grocs

 

Les cròniques diuen d’aquest país que el primer contenidor de reciclatge va ser col·locat a la Plaça Sant Jaume, a Barcelona, el dimecres 10 de febrer de 1982.

Es tractava d’un contenidor verd, que és on ara, des de fa ja 40 anys, dipositem els envasos de vidre per al seu posterior reciclatge.

Però no va ser fins 1997 (a les portes del canvi de mil·lenni), quan el contenidor verd va ser acompanyat pel groc.

 

23 anys i quasi 400.000 contenidors grocs després…

 

Són ja 23 anys i quasi 400.000 contenidors grocs als carrers de les nostres ciutats i pobles, però els usuaris encara tenim dubtes sobre què dipositar en aquest contenidor.

Són tants els dubtes que, segons dades recents, entorn d’un 25% dels materials i objectes que deixem al contenidor groc són dipositats al contenidor equivocat.

Per aquest motiu, no ens ve malament un “repàs” que ens recordi com utilitzar el contenidor.

 

Què hem de dipositar al contenidor groc?

 

 

Què és el que NO hem de dipositar al contenidor groc?

 

 

Si fem bé la nostra part, optimitzarem el procés de recollida i reciclatge, minimitzarem els costos socials, augmentarem la reutilització de materials i reduirem l’impacte negatiu al medi ambient.

Mentrestant, no oblidem que el millor reciclatge és aquell que no és necessari fer: primer reduïm i reutilitzem; després, quan sigui necessari, reciclem.

Blipvert

 

Si t’ha interessat aquest article:

Los plásticos que no reciclamos