AVANTATGES DEL SERVEI INTEGRAL DE RECICLATGE DE BLIPVERT RECOLOGICS

Contractar el Servei Integral de Reciclatge (SIR) de Blipvert Recologics és la millor opció per a Ajuntaments, empreses, i entitats, ja que els permet unificar les seves necessitats, i oblidar TOTS els problemes derivats de la prestació del servei de reciclatge de miniresidus.

El SIR de Blipvert garanteix la millor segregació en la recollida selectiva, i una resposta professional immediata, que inclou des de la neteja, fixació de cartells i manteniment tècnic, fins a la substitució dels equipaments, actuant com una pòlissa d’assegurança a tot risc.

Les minideixalleries urbanes per la recollida selectiva de miniresidus de Blipvert Recologics són 100% reciclables.

Foto: Carrer del Rentador, Castelló d’Empúries.

Blipvert Recologics, 2022