Èxit del nou servei de minideixalleries de Granollers en el primer mes de funcionament

En el cas de les piles, fins ara, es recollien uns 2.500 kg anuals mitjançant els comerços col·laboradors i la deixalleria de Can Ros. Per tant, de continuar a aquest ritme, l’increment a final d’any, superarà el 85%. Pel que fa a CD i DVD s’han recollit 31,80 kg, un resultat també espectacular si tenim en compte que un CD o un DVD pesa només 16 grams. Això significa que s’han recollit quasi 2.000 unitats. Pel que fa a la resta de productes recolits en les minideixalleries: cartutxos d’impressora de tinta, 17,25 kg; bombetes de baix consum, 8,20 kg i bombetes convencionals i halògenes, 5,90 kg.

Cal recordar que les minideixalleries disposen de set bústies independents que van a parar a set dipòsits estancs que permeten la recollida selectiva de petits residus. Ara per ara s’estan recollint piles convencionals, alcalines i de botó; bateries de mòbil; bombetes convencionals i halògenes; bombetes de baix consum; cartutxos d’impressora d’injecció de tinta, CD i DVD. Un dels aspectes a destacar és que les bústies són intercanviables, fet que permet l’ampliació dels residus a recollir, sempre i quan aquests siguin reutilitzables o reciclables. Tots els residus recollits es lliuren, per separat, a gestors autoritzats per l’Agencia de Residus de Catalunya.