LES TRES MINIDEIXALLERIES NOVES DE PALAU-SAVERDERA JA DONEN SERVEI A LA PLAÇA MAJOR, EL CENTRE CÍVIC, I LES ESCOLES

Amb la instal.lació avui de tres noves minideixalleries per a miniresidus tecnològics, el model de gestió de residus de l’Ajuntament de Palau-saverdera fa un nou pas encaminat a l ‘objectiu de residu zero.

A partir d’ara ja podeu reciclar des de piles, bateries o acumuladors, bombetes led o de baix consum, fins a discos CD i DVD, cartutxos d’impressora, i tota mena de RAEE (Residus d’Aparells Electrònics i Elèctrics) de petit format, com ara mòbils vells, carregadors, cables, telecomandaments, etc.

Com que els set dipòsits de les minideixalleries són independents i emmagatzemen cada residu per separat, acoseguirem una segregació perfecta. La recollida selectiva és el moment decisiu en el procés de reciclatge d’aquests petits residus: si van a parar a la brossa esdevenen un problema gran, mentre que si es reciclen correctament (a més d’evitar contaminar) generen nous recursos per a la vila.

Si podem dipositar els residus en contenidors bonics, molt a prop de casa, i de manera fàcil i còmoda… per què hauríem de llençar res a les escombraries? Les restes domèstiques barrejades ja no tenen cap sentit.

ALGUNS DELS AVANTATGES DE LES MINIDEIXALLERIES…

LES MINIDEIXALLERIES TENEN, A MÉS, UN VALOR INTANGIBLE…

CADA COSA AL SEU LLOC

Les noves minideixalleries de Palau-saverdera són contenidors de recollida selectiva, però també són la veu de la gent, una veu actual, compromesa amb el medi ambient, que ens recorda amb la seva presència als nostres carrers que les persones, treballant en equip, podem fer grans coses.

 

PALAU-SAVERDERA Minideixalleria del Centre Cívic

PALAU-SAVERDERA Minideixalleria de les Escoles

PALAU-SAVERDERA Minideixalleria de la Plaça Major