PÓŁ TONY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DZIĘKI MPE

Pół tony odpadów niebezpiecznych dzięki MPE

Pół tony odpadów

Pół tony odpadów niebezpiecznych dzięki MPE

Tylko w ciągu 14 miesięcy w Miejskim Punkcie Elektroodpadów (MPE), ufundowanym przez Altvater Piła, mieszkańcy regionu zdeponowali pół tony odpadów niebezpiecznych. Baterie, żarówki, uszkodzone telefony komórkowe i płyty CD trafiły do recyklerów, którzy podarowali im drugie życie – zaznaczyła spółka Altvater Piła.

Pół tony odpadów niebezpiecznych zebrano do MPE

Pół tony odpadów

Na kupno urządzenia Altvater przeznaczył w całości pieniądze otrzymane od marszałka województwa wielkopolskiego w ramach konkursu „Puchar Recyklingu. Aktywni w Wielkopolsce”. Spółka zwraca przy tym uwagę, że elektrośmieci produkujemy coraz więcej. Z raportu „Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019-2023” wynika, że każdy z nas wytwarza blisko 16 kilogramów, z czego zaledwie siedem jest zbieranych i przetwarzanych. Wyrzucanie ich do odpadów komunalnych może się wiązać z karą w wysokości 5 tys. zł, jednak szkody wyrządzone środowisku przez tego typu działania są ogromne, ich koszty o wiele wyższe, a skutki często nieodwracalne. Mała bateria może skazić 1 m3 gleby lub nawet 50 tys. litrów wody. Kiedy trafi do recyklingu, nie stanowi zagrożenia dla środowiska, a użyte do jej produkcji materiały można będzie wykorzystać nawet w 90% – zwraca uwagę Altvater Piła.

Baterie zebrane w MPE przy jednym z centrów handlowych w Pile trafiają do firmy ENERIS Recupyl, zajmującego się recyklingiem baterii.

MPE pozwolił zebrać pół tony odpadów niebezpiecznych

Podobnie jest z resztą asortymentu zebranego w MPE. Każdy rodzaj odpadu trafia do odpowiedniej instalacji, gdzie jest przetwarzany. Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy korzystają z punktu przy galerii VIVO!, dzięki czemu wytwarzane przez nich elektroodpady są bezpiecznie zagospodarowane – zapewnia Tomasz Bielański, dyrektor Altvater Piła.

Firma podkreśla, że do odpadów wyrzuconych w MPE mają dostęp wyłącznie pracownicy, którzy je odbierają i recyklerzy. Nie da się otworzyć urządzenia bez posiadania dedykowanych kluczy, dlatego osoby obawiające się o bezpieczeństwo danych zawartych w starych telefonach mogą czuć się bezpiecznie.

Miejski Punkt Elektroodpadów spełnia także funkcję informacyjną – zaznacza firma i wyjaśnia, że odbywa się to poprzez grafiki znajdujące się po obu stronach urządzenia, dzięki którym Altvater informował m.in. o szkodliwości baterii oraz przypominał zasady segregacji na pięć frakcji.

Przy okazji firma przypomniała, że kilka lat temu Altvater Piła zamontował specjalne pojemniki na baterie przy wiatach śmietnikowych. Trafiło do nich już kilkanaście ton tego rodzaju odpadu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x Altvater Piła