LA RESTAURACIÓ DE MINIDEIXALLERIES ARRIBA A SANT JOAN DE VILATORRADA

Ja llueix com nova la minideixalleria de Sant Joan de Vilatorrada, on podeu reciclar diferents miniresidus d’ús domèstic. Concretament, els residus que es poden reciclar a les minideixalleries del Cardener són: discos CD/DVD, cartutxos de tinta d’impressora, aparells elèctrics i electrònics (RAEE) de petit format, piles, bateries de mòbil i acumuladors, i tot tipus de bombetes LED, convencionals, i de baix consum.

Aquestes minideixalleries estan gestionades per la vallesana Blipvert Recologics, adjudicatària del servei integral consistent en el manteniment tècnic i neteja periòdica, la fixació dels cartells, així com la recollida dels residus, el seu transport fins a la Deixalleria, i l’ elaboració d’informes digitals de recollida a l’ intranet de Blipvert Recologics.

A més, les minideixalleries del Cardener disposen de dos aparadors de vidre dissenyades per fer comunicació ecològica, la qual cosa permet l’Ajuntament i la Mancomunitat realitzar campanyes de comunicació de manera elegant i sostenible.

Les minideixalleries del Cardener estàn sempre en servei,  les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana.

Redueix, reutilitza, i com a última opció, recicla.
Blipvert Recologics, 2024