UTILITZES LES MINIDEIXALLERIES INSTAL.LADES AL MUNICIPI?

Pals disposa de tres minideixalleries: a Pals, als Masos de Pals i a la Platja de Pals que complementa el servei tradicional de deixalleria fixa.

Minideixalleria dels Masos de Pals. Fotografia: Ajuntament de Pals.

 

Es tracta d’un espai d’aportació de residus especials quotidians que es generen habitualment a casa i que no es poden dipositar als contenidors que hi ha al carrer com CD’s i DVD’s, cartutxos d’impressora, piles, bateries de mòbils, aparells elèctrics i electrònics de petit format (mòbils), etc.

Aquesta xarxa de minideixalleries gestionades per l’empresa Blipvert tenen per objectiu incentivar el reciclatge de petits residus domèstics especials, que són de caràcter perillós per al medi ambient i la salut. Blipvert buida les instal·lacions, classifica i transporta els residus a la planta de tractament o a la deixalleria municipal, a més del manteniment i la neteja dels contenidors.

Tots aquests residus també els pots deixar a la Deixalleria municipal de Pals.

Llegir la informació original al web de l’Ajuntament de Pals

Redueix, reutiliza, i com a última opció, recicla.
Blipvert Recologics, 2024