REUBICADA LA MINIDEIXALLERIA PER MINIRESIDUS DE RIUDECOLS (CAMP DE TARRAGONA)

La Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Riudecols informa de la nova ubicació de la minideixalleria.
Millorem l’antiga ubicació, s’ha situat en un lloc més accessible i segur, al costat del contenidor taronja de la roba, al carrer del Roser.
Bon reciclatge!

Redueix, reutiliza, i com a última opció, recicla.
Blipvert Recologics, 2024