• ca
  • es
  • en

Calendari mundial de l’ecologia i el medi ambient

Quina finalitat té que es declari i s’institucionalitzi un dia en concret com a Dia Mundial sense Cotxes (22 de setembre)?
I com a Dia Internacional contra el Canvi Climàtic (24 d’octubre)? o Dia Internacional del Reciclatge (17 de maig)?
Vegem un exemple.

Interview with an anonymous battery

I live and work in Europe. I am not married and do not have children but, phew! my family is very large.   Religion? I believe in you: I believe in people     You […]