PRIMER MINIPUNTO MUNICIPAL DE ELECTRORESIDUOS EN BOŃCZYK (POLONIA)

 

Na Bończyku stanął pierwszy Miejski Punkt Elektroodpadów